De Windroos

Welkom bij SBO De Windroos Veenendaal

 
  Kinderen met een speciale onderwijsondersteuningsbehoefte krijgen zoveel mogelijk aangepaste begeleiding in de basisschool. Maar als een leerling ondanks deze exta hulp en aandacht vastloopt, kan het kind door de ouders of door de basisschool worden aangemeld bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV). Het SWV beoordeelt of de leerling toegelaten kan worden tot het Speciaal Basisonderwijs (SBO). Dan wordt er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven. Het samenwerkingsverband waar De Windroos onder valt heet Rijn en Gelderse Vallei.

 
  Op De Windroos wordt geprobeerd de kinderen zo goed mogelijk op te vangen en verder te begeleiden. De school heeft ruim 100 kinderen verdeeld over zeven groepen. Er is naast een managementteam en groepsleerkrachten ook onderwijsondersteunend personeel. Dat zijn een logopediste, een orthopedagoge, een psychologisch assistente, een schoolmaatschappelijk werkster, interne begeleiders, (motorische) remedial teachers en een vakleerkracht. Daarnaast er is ook ondersteuning van niet-onderwijzend personeel, zoals een administratieve kracht, een conciërge en klassenassistentes.  

Realisatie: Verbakel Internet & Reclame